Индекс Глобална конкурентоспособност 2014–2015   (от данни за  144 страни)
Страна Място Точки GCI 2013–
Country Rank  Score  2014 rank
Albania 97 3,84 95
Serbia 94 3,90 101
Moldova 82 4,03 89
Greece 81 4,04 91
Croatia 77 4,11 75
Ukraine 76 4,14 84
Slovak 75 4,15 78
Slovenia 70 4,22 62
Montenegro 67 4,23 67
Macedonia, 63 4,26 73
Hungary 60 4,28 63
Romania 59 4,30 76
Cyprus 58 4,31 58
Bulgaria 54 4,37 57
Russian 53 4,37 64
Italy 49 4,42 49
Poland 43 4,48 42
Czech 37 4,53 46
France 23 5,08 23
Austria 21 5,16 16
Luxembourg 19 5,17 22
Belgium 18 5,18 17
Switzerland 1 5,70 1
.
Източник на данните: "Световен икономически форум" (World Economic Forum)
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf#page=29
Условие на задача:
1. Данните, които показват България като водеща в Югоизточна Европа, да се копират в Excel.
2. От копираните данни да се изготви графика съответстваща на показаната като пример.