Мая Манолова: Осъзнато подкрепям Радев, защото показа почтено поведение и смелост срещу едноличния модел
s