Адът екзотермичен ли е или е ендотермичен?

Следващият текст е отговор на горния въпрос, зададен на изпит по химия във Вашингтонския университет. Един от студентите написал следното:

Първо, трябва да знаем как масата на Ада се изменя във времето. Следователно трябва да знаем скоростта, с която душите влизат в Ада и респективно излизат от там. Мисля, че с достатъчна точност можем да предположим, че след като една душа попадне в Ада, тя не може да го напусне. Следователно напускащи Ада души няма.

При сегашните данни за раждаемост и смъртност може да се очаква броят на душите в Ада да нараства в геометрична прогресия. Законът на Бойл твърди, че за да се запазят температурата и налягането в него, обемът му би трябвало да нараства пропорционално на душите там.

От тук произтичат две възможности:

1. Ако Адът се разширява по-бавно, отколкото душите постъпват в него, тогава температурата и налягането ще нарастват, докато вратите му не издържат и целият Ад се изсипе на Земята.

2. Ако Адът се разширява по-бързо от нарастването на броя на душите в него, тогава температурата и на лягането ще спадат, докато той замръзне.

И така какво ще се случи?

Ако приемем за верен постулата, формулиран от състудентката ми Тереза, че "по‑скоро Адът ще замръзне, отколкото аз да спя с теб", и като вземем в предвид факта, че миналата нощ спах с нея, тогава е вярно второто твърдение, следователно Адът е екзотермичен и вече е замръзнал.

Крайният резултат от тази теория е, че щом Адът е замръзнал, то той не може да приема повече души и следователно не функционира, оставяйки само Рая и по такъв начин се доказва съществуването на Светия Дух, което обяснява защо миналата нощ Тереза през цялото време викаше "О, Боже!".

Из в. "Стършел"