Защо от 1.1.2000 г. - започва Третото хилядолетие?

 
 • Малко История:
 • 45 г. пр. хр. -  Под египетско влияние Цезар въвежда слънчев календар - Юлиянски календар, ползван в следващите 570 години.
  1 г. сл. Хр. - Първа година от християнския календар. Годината на раждането на Христос и календара са определени в 525 г. сл. хр. по поръчение на Папата от Дионисий Екзиг (от Дуросторум, дн. Силистра, известен още като Дионисий Тракиеца). Човек от нашия край на света е създал християнския календар. Не е сложена нулева година като първа от календара, защото значението на нулата е установено по-късно.  В съвременната историческа наука се оспорва годината на раждането на Христос.
  525 г. сл. Хр. - Папата поръчва на Дионисий Екзиг - Тракиеца да състави нов слънчев календар с начална година - Годината на раждането на Христос. С новия календар се преномерират всички години от 525 година  назад  до 1-ва година - началото на календара.
  1000 г. сл. Хр. - Индийският математик Сридхара установява значението на числото нула, като начало на измервания.
  1582 г. сл. Хр. - Влиза в действие, по решение на Папата, усъвършенствуване на календара -  Грегорянски каледар, разработка на Алойзиус Лилиус. Запазва се определеното от Дионисий Екзиг - Тракиеца начало на календара, но се преизчисляват някои дати.
  2000 г. сл. Хр. - На 1.1.2000 г. - Започва Третото хилядолетие.
 • Кога се преминава в нов век или ново хилядолетие?
 •            Ако се отчита, че календарът започва от година първа (1), то това би трябвало да става например: в 2001 година. Това твърдят повечето астрономи. И същото би трябвало да твърди Църквата и Папата, които са били поръчителите на календарите в миналото.
      Днес Големите държави,    Папата   и    Църквата   обявяват, че смяната става в нулева година, защото се съобразяват със следното:
  1. В съвременния свят измерванията започват от нула. Часовникът, метърът, кантарът и др. Всичко започва от нула. Наистина в миналото измерванията са започвали от единица, но ние сме длъжни да се съобразяваме със съвремнното мислене, а не да робуваме на догма. В днешното - нашето време календарът трябва да отговяря на днешните представи за света и измерването.
  2. Съвременният човек и дори компютърът разпознават само нулата като начало. Проблем от тип Y2K може да има в нулева година.
  3. Да си представим, че в календара преди първата година има фиктивна нулева година, не е никакъв проблем. Още повече, че определената преди 1475 години рожденна година на Христос и досега е спорна.
          Всички големи западни страни посрещнаха новото хилядолетие на 1.1.2000 г., а църквите българска и други православни и католическа през януари 2000 г. във Витлеем празнуваха 2000 години от рождението на Христос.
               На площад Свети Петър в Рим  на 31.12.1999 Папата каза: "The clock of history strikes an important hour: at this moment the year 2000 begins, and we enter into a new millennium."
               Същата нощ Бил Клинтън каза: "The change of centuries, the dawning of a new millennium are now just minutes away."
 • Милото мнение на боравещите само с  аритметика опоненти, които се принудиха да започнат шоуто за хилядолетието на 1.1.2000 в The Millennium Dome, в Greenwich, England  - адрес: http://millennium.greenwich2000.com/experience/home.htm:
 •     "...All the experts agree (and have done for centuries) that the millennium officially starts on 1 January 2001 and NOT on 1 January 2000 as much of the hype would have you believe.  The "last of the millennium" or the "first of the millennium"
       Why?
                   The millennium officially starts on 1 January 2001. But most people are regarding 1 January
                   2000 as a good day to start the party!
       Why? - Because there is no year "0" in our calendar system.  It started at 1AD; two thousand
                   years on, or two millennia is celebrated in 2001!
        BUT... It is on 1 January 2000 that the so called 'millennium bug' takes effect..."
 • Заключение:
 • През 20-ти век във всички области на знанието бяха въведени съвременни измерителни системи.  Часовниците -  измерители на времето започват от нула, а не от единица. Затова  българите - хора от родината на Дионисий - Тракиеца (автора на календара),  трябва да настояват за правилото в съвремения календар, като естествено начало на десетилетие, столетие и хиладолетие да се приема нулевата година.
 • Събрал смирено Влад