Technical University of SofiaАкадемична Система за Информация

Колева
-ГИОПМ-
Савова

М.Николова
-ФКТТ-
А.Кирилова

К.Паскалева
-ТФ-

Д.Иванова


С.Любенова
-ЕФ-
П.Широва
А.Йорданова
-ФКСУ-

Т.Борисова


Л.Зашева-УО


С.Саева-ЕМФ


А.Боянова-ЕМФ


Р.Йорданова
-ФПМИ

Който духне първи печели!
Празнувай академични народе: студ., спец. , ас., нс., доц., проф., член.кор., акад., инж., д-р, дтн,...!!!
и Статистика в само 12+1 факултета на ТУС 
Н.Тодорова
-СФ-
И.Гълева

М.Яккимова
-МТФ-
К.Григорова

-ОЧС-
Н.Маринова


Н.Стратиева
-ФА-
М.Делчева

В.Василева
-МФ-
С.Миладинова
"АсиС" 12-ти Рожден Ден в 2001.Хем хубави, хем работливи! Цв.Шентова, Р.Мушмова,  инж.Ант.Михайлова, инж. Р.Ганчева и младежа ВЛСтанчев, автор на"АсиС" и р-л по внедряване-поддръжка. Сн.1995г.